Tinklapio www.kaunoziogas.lt privatumo politika ir slapukai

Bendroji dalis
Šios privatumo politikos sąlygos skirtos apibrėžti pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis yra renkami ir tvarkomi tinklalapio www.kaunoziogas.lt lankytojų asmeniniai duomenys.

Mūsų tinklalapyje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių privatumo politikos sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Asmens duomenų rinkimas ir apsauga
Tinklalapyje www.kaunoziogas.lt pateikiamose produktų bei informacijos užsakymo formose Jūsų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, savo telefono numerį, el.pašto adresą). Jūsų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei UAB „Kauno autobusai“ ar kitoms su UAB „Kauno autobusai“ susijusioms įmonėms reikėtų su Jumis susisiekti.

Retkarčiais tinklalapyje www.kaunoziogas.lt gali būti atliekami tyrimai bei apklausos. Pavyzdžiui, lankantis tinklalapyje, Jūs galite pamatyti langą, suteikiantį galimybę dalyvauti tyrime. Šie tyrimai yra savanoriški, ir Jūs galite atsisakyti juose dalyvauti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymui, mes naudojame saugias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

Visi surinkti asmens duomenys yra laikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Registruojantis iš kitos šalies, Jūsų duomenys bus perduoti į Lietuvos Respubliką. Jų panaudojimo, saugojimo ir sunaikinimo tvarką reglamentuos tik Lietuvos Respublikos įstatymai ir šios privatumo politikos sąlygos.

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami UAB „Kauno autobusai“ bei su ja susijusių įmonių. Įsipareigojame neatskleisti jokioms kitoms trečiosioms šalims Jūsų asmeninių duomenų, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Informacija Jūsų kompiuteryje
Siekdami padaryti Jūsų judėjimą po tinklalapį greitesnį ir patogesnį, mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai simbolių rinkinys, siunčiamas iš mūsų tinklapio ir patalpinamas Jūsų kompiuteryje.
Mes automatiškai fiksuojame kompiuterių IP numerius ir tinklalapio naudojimo informaciją, kai Jūs lankotės mūsų tinklalapyje. Ši informacija padeda mums įvertinti, ko vartotojai tinklalapyje ieško, kokie yra tinklalapio vartojimo scenarijai.

Trečiųjų šalių tinklalapiai
Tinklalapyje www.kaunoziogas.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Mes nesame atsakingas už šių trečiųjų šalių tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per mūsų tinklalapyje esančias nuorodas.

Sąlygų keitimas
Mes pasiliekame teisę iš dalies arba pilnai keisti šias privatumo politikos sąlygas pranešdami apie tai mūsų tinklalapyje bei Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės mūsų tinklalapiu po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Jūsų sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis į tinklalapį www.kaunoziogas.lt, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi taip, kaip išdėstyta šiose privatumo politikos sąlygose.

Baigiamosios nuostatos
Šioms privatumo politikos sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Jei dėl šių privatumo politikos sąlygų ar tinklalapio lankomumo duomenų rinkimo bei naudojimo metodų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome rašyti info@kaunoautobusai.lt

Elektroninių bilietų, suteikiančių teisę važiuoti Kauno miesto vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais, įsigijimo ir naudojimo, pasinaudojant programėle „Žiogas“, tvarka ir sąlygos, ir privatumo politika

Elektroninių bilietų, suteikiančių teisę važiuoti Kauno miesto vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais, įsigijimo ir naudojimo, pasinaudojant programėle „Žiogas“, tvarka ir sąlygos, ir privatumo politika

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Elektroninių bilietų, suteikiančių teisę važiuoti Kauno miesto vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais, žymėjimo ir naudojimo, pasinaudojant programėle „Žiogas“, (toliau – Bilietų) tvarka ir sąlygos (toliau – Tvarka) nustato, kaip keleiviai, kurie važiuoja vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste gali papildyti savo sistemos sąskaitą ir sąskaitoje turimais pinigais žymėti Bilietus, pasinaudodami savo judriojo ryšio įrenginiuose įdiegta programėle „Žiogas“.
  • Ši Tvarka yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis, Kauno miesto tarybos sprendimu patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
  • Programėlė „Žiogas“, suteikianti galimybę keleiviams pažymėti Bilietus kelionėms Kauno mieste važiuojant vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais, yra informacinių technologijų sprendimas, sukurtas ir priklausantis UAB „Kauno autobusai“.
 2. Sąvokos
  • Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip ir Kauno miesto tarybos sprendimu patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklėse ir/ar kituose teisės aktuose.
 3. Paskyros sukūrimas ir registracija
  • Keleiviai gali įsigyti Bilietus kelionėms Kauno mieste vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais savo judriojo ryšio įrenginyje įdiegę programėlę „Žiogas“ ir sukūrę joje savo asmeninę paskyrą.
  • Įdiegę programėlę judriojo ryšio įrenginyje, keleiviai turi užsiregistruoti programėlės „Žiogas“ vartotoju, nurodydami savo elektroninio pašto adresą ir, jei keleiviui priklauso – teisę į lengvatą, vardą ir pavardę.
  • Registruodamas keleivio paskyrą, keleivis turi sugalvoti ir įvesti savo paskyros slaptažodį.
  • Registracijos patvirtinimas vartotojui automatiškai atsiunčiamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  • Registruodamasis programėlėje „Žiogas“ keleivis taip pat privalo nurodyti jam pagal teisės aktus taikomą kelionių Kauno miesto vietinio susisiekimo transportu įkainių lengvatos tipą, kuriam turi tai pagrindžiantį dokumentą.
 4. Bilieto rekvizitai:
  • Biliete nurodoma:
   • unikalus Bilieto numeris;
   • Bilieto pavadinimas;
   • keleivio vardas ir pavardė, jei žymimas bilietas su nuolaida, ir keleivis programėlės savo asmeninėje programėlės „Žiogas“ paskyroje nurodė turįs teisę į lengvatą;
   • maršruto numeris;
   • vairuotojo kodas;
   • Bilieto įsigijimo / pažymėjimo laikas;
   • Bilieto kaina;
   • lengvatos dydis;
   • laikas, likęs iki teisės persėsti į kitą miesto autobusą ar troleibusą, jei pažymėtas vienkartinis bilietas.
 1. Paskyros sąskaitos papildymas
  • Keleiviui sukūrus savo paskyrą programėlėje „Žiogas“, jis gali pasipildyti savo vartotojo paskyros sąskaitą per mobiliojo banko sąsają ar banko kortele, pervesdamas pasirinktą pinigų sumą (ne mažesnę nei 2 (du) eurai) į UAB „Kauno autobusai“ atsiskaitomąją banko sąskaitą. Papildžius savo paskyros sąskaitą, vartotojas apie įvykdytą Žiogo paskyros papildymą gauna laišką į registracijos metu nurodytą elektrinį paštą.
  • Vartotojui papildžius savo paskyros sąskaitą programėlėje „Žiogas“, jis gali žymėti Bilietus kiekvienai kelionei vietinio susiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste.
  • Atitinkama pinigų suma papildyta vartotojo paskyros sąskaita programėlėje naudojama vienkartiniams ir kaupiamiesiems terminuotiems mėnesiniams Bilietams įsigyti.
  • Kaupiamasis terminuotas mėnesinis Bilietas keleivio įsigyjamas automatiškai kalendorinio mėnesio laikotarpiu, pažymint vienkartinių autobusų ir troleibusų bilietų už terminuoto bilieto sumą, skaičiuojant nuo atitinkamo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos.
  • Maksimali vartotojo paskyros sąskaitos papildymo suma negali viršyti dviejų mėnesių terminuoto bilieto kainos arba 56 eurų.
  • Neišnaudota papildytos vartotojo paskyros sąskaitos suma perkeliama į kitą kalendorinį mėnesį.
  • Vartotojui per kalendorinį mėnesį kelionėms išnaudojus sumą, lygią terminuoto bilieto kainai, likusiu to kalendorinio mėnesio laikotarpiu jis gali nemokamai keliauti vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste, išskyrus maršrutinius taksi, tačiau kiekvieną kartą turi pažymėti Bilietą programėlėje „Žiogas“.
  • Programėlės „Žiogas“ vartotojo paskyros sąskaita negali būti papildyta specialiais produktais, tokiais kaip trejų metų terminuoti lengvatiniai bilietai ir pan.
 2. Bilietų žymėjimas ir pateikimas kontrolei
  • Keleivis privalo visada pažymėti Bilietą programėlėje „Žiogas“, įlipdamas pro priekines duris į vietinio susisiekimo autobusą ar troleibusą Kauno mieste ir programėlės pagalba nuskaitydamas transporto priemonės QR kodą arba įvesdamas nurodytą identifikacinę skaičių kombinaciją, nurodytą šalia QR kodo.
  • Keleivis gali nemokamai persėsti į kitą autobusą ar troleibusą per Kauno miesto keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse nustatytą laiką nuo pirmo pažymėto Bilieto laiko į kitą miesto autobusą ar troleibusą, įlipdamas ir pažymėdamas Bilietą programėlėje „Žiogas“.
  • Įsigijus terminuotą mėnesinį bilietą, kai kalendorinio mėnesio laikotarpiu žymimų bilietų vertė pasiekė Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytą terminuoto mėnesinio bilieto sumą, priklausančią nuo keleivio paskyroje pasirinktos jam priklausančios lengvatos, keleivis bet kokiu atveju privalo kaskart įlipdamas į transporto priemonę pažymėti terminuotą mėnesinį Bilietą.
  • Nepažymėtas terminuotas mėnesinis Bilietas negalioja.
  • Pažymėtas vienkartinis Bilietas ar pažymėtas terminuotas bilietas galioja iki tos transporto priemonės, kurioje buvo pažymėtas bilietas, reiso pabaigos. Persėsdamas į kitą transporto priemonę, keleivis privalo iš naujo pažymėti bilietą.
  • Bilietas kontrolei pateikiamas atidarius programėlę vartotojo judriojo ryšio įrenginyje. Jei įrenginys išsikrovęs arba neįsijungia, laikoma, kad keleivis neturi galiojančio bilieto.
 3. Privatumo politika
  • UAB „Kauno autobusai“ tvarko programėlės „Žiogas“ vartotojų asmens duomenis, kuriuos vartotojas pats suveda, sukurdamas savo paskyrą (šios Tvarkos 3.2–3.3 p.), ir / ar pildydamas paskyros sąskaitą pinigais. Šie duomenys yra saugomi UAB „Kauno autobusai“ informacinių sistemų duomenų bazėse.
  • UAB „Kauno autobusai“ taip pat gali gauti vartotojų asmens duomenis iš trečiųjų asmenų (pvz., banko įstaigų ar mokėjimo paslaugų teikėjų). Šie duomenys gaunami sutarčių, teisės aktų ar kitu teisėtu pagrindu.
  • UAB „Kauno autobusai“ asmens duomenų tvarkymo tikslais gali tvarkyti automatiniu būdu sugeneruotą ir apibendrintą informaciją apie vartotojus, nesiekiant identifikuoti konkretaus asmens.
  • Programėlės „Žiogas“ vartotojų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
   • vietinio susisiekimo Kauno mieste paslaugų teikimo vartotojams tikslu;
   • UAB „Kauno autobusai“ teisinių prievolių, kylančių pagal įstatymus, vykdymo tikslu;
   • UAB „Kauno autobusai“ teisėtų interesų įgyvendinimo (pvz., skolos išieškojimo, žalos atlyginimo, verslo perleidimo ar pan.) tikslu;
   • programėlės „Žiogas“ saugumo priemonių diegimo ir įgyvendinimo tikslu;
   • kitais tikslais, dėl kurių vartotojas yra davęs sutikimą.
  • Duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie teikia vietinio susisiekimo paslaugas Kauno mieste (pvz., maršrutinių taksi paslaugų teikėjams, jei tokie paslaugos teikėjai prisijungia prie paslaugų, už kurias galima sumokėti naudojantis programėle „Žiogas“), arba valstybinėms institucijoms ir UAB „Kauno autobusai“ partneriams, rangovams ar kitiems asmenims, kuriems duomenys perduodami sutarčių ar teisės aktų pagrindu.
  • UAB „Kauno autobusai“ yra įdiegusi administracines, technines ir teisines priemones, užtikrindama programėlės „Žiogas“ vartotojų asmens duomenų saugumą.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus atskirą vartotojo sutikimą.
  • UAB „Kauno autobusai“ gali keisti ir papildyti programėlės „Žiogas“ vartotojų asmens duomenų tvarkymo apimtis ir kitas taisykles, nustatytas šiame Tvarkos skyriuje, apie tai informuodama vartotoją. Laikoma, kad vartotojas sutiko su duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimais, jei po informacijos apie pasikeitimus pateikimo toliau naudojasi programėle „Žiogas“.
  • Programėlės „Žiogas“ vartotojai, kurių duomenys tvarkomi, turi teisę:
   • susipažinti su visais UAB „Kauno autobusai“ apie vartotoją turimais asmens duomenimis;
   • pateikę nustatytos formos prašymą bei dokumentą įrodantį tapatybę, per 30 dienų gauti turimų asmens duomenų kopiją;
   • prašyti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, jei reikia ir tai neprieštarauja įstatymų reikalavimams ir / ar duomenų tvarkymo tikslams;
   • jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, atšaukti sutikimą duomenis tvarkyti konkrečiu tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas.
  • Kitos nuostatos, susijusios su UAB „Kauno autobusai“ renkamų asmens duomenų tvarkymu, yra įtvirtintos UAB „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintose UAB „Kauno autobusai“ asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.
 4. Atsakomybė
  • Asmenys, kurie papildo savo paskyros sąskaitą programėlėje „Žiogas“ piniginėmis lėšomis apmokėti kelionėms vietinio susisiekimo transporto priemonėmis Kauno mieste, pasinaudodami mobiliąja programėle „Žiogas“, atsako už tinkamą Bilietų pažymėjimą kiekvienai kelionei.
  • Nežymėtas Bilietas negalioja ir keleivis laikomas vykstančiu vietinio susisiekimo transporto priemone be tam teisę suteikiančio dokumento (bilieto).
  • Keleiviai atsako, kad jų judriojo ryšio įrenginiai, kuriuose įdiegta mobilioji programėlė „Žiogas“, būtų techniškai tinkami Bilietams žymėti ir pateikti kontrolei (pvz., su pakankamai įkrauta baterija ir ekrane gerai įskaitomu tekstu). Nesant techninės galimybės keleiviui pažymėti Bilietą programėlėje „Žiogas“ ir / ar jį pateikti kontrolei, jis privalo įsigyti kelionei kito tipo (pvz., popierinį ar pažymėti el. bilietą Kauno kortele) bilietą.
 5. Paskyros panaikinimas
  • Vartotojui ištrynus mobiliąją programėlę „Žiogas“ iš savo judriojo ryšio įrenginio, jo Bilietų paskyra ir su ja susijusi sąskaita nėra naikinama.
  • Iš naujo įdiegus programėlę, vartotojas gali prisijungti prie savo paskyros, naudodamasis jam suteiktomis prisijungimo priemonėmis.
  • Vartotojas gali nurodyti UAB „Kauno autobusai“ panaikinti jo programėlės „Žiogas“ paskyrą ir ištrinti visus jo asmens duomenis, jei toks duomenų ištrynimas neprieštarauja įstatymų reikalavimams ir / ar duomenų tvarkymo tikslams. Šiuo atveju vartotojo paskyroje turimas sąskaitos likutis grąžinimas vartotojui užpildžius elektroniniu paštu gautą specialios formos prašymą su nurodytu jo banko sąskaitos, į kurią turi būti gražintas likutis, numeriu. Prašymas grąžinti ištrintoje paskyroje turėtą pinigų likutį turi būti pateiktas per 60 kalendorinių dienų nuo programėlės „Žiogas“ paskyros ištrynimo.
 6. Intelektinė nuosavybė
  • Visos teisės į mobiliąją programėlę „Žiogas“, įskaitant, bet neapsiribojant su ja susijusiais IT sprendimais, duomenų bazėmis, vizualiniais sprendimais ir / ar programine įranga, priklauso UAB „Kauno autobusai“.
  • „Žiogas“ yra registruotas UAB „Kauno autobusai“ priklausantis prekės ženklas.
  • Bet kurių UAB „Kauno autobusai“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas (-ai) užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir suteikia UAB „Kauno autobusai“ teisę reikalauti visos žalos, padarytos tokiais pažeidimais, atlyginimo.
 7. Baigiamosios nuostatos
  • Vartotojai, patiriantys mobiliosios programėlės „Žiogas“ techninių trikdžių arba turintys kitų nusiskundimų dėl jos veikimo, gali kreiptis į Kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ (Kaunas, Statybininkų g. 3), tel. 8 800 20 000, el. paštas info@kaunoziogas.lt.
  • Asmens duomenų tvarkymo klausimais vartotojai gali kreiptis UAB „Kauno autobusai“ (Kaunas Raudondvario pl. 105), tel. (8 37) 36 25 09, el. paštas BDAR@kaunoautobusai.lt.
  • Ginčai, kylantys dėl vartotojo paskyros sąskaitos papildymo, Bilietų žymėjimo ir jų naudojimo kelionėms vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste, naudojantis mobiliąja programėle „Žiogas“, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Vartotojas įsidiegęs programėlę „Žiogas“ ir užbaigęs savo paskyros registraciją, mygtuko paspaudimu patvirtina, kad susipažino ir sutinka su visomis programėlės „Žiogas“ naudojimo sąlygomis, taisyklėmis ir privatumo politika.

 

Skip to content

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Slapukai yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Norėdami pagerinti jūsų naršymo šioje svetainėje patirtį, mes naudojame slapukus, kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija tam, kad optimizuotume svetainės funkcionalumą ir pateiktumėme turinį, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku” Norėdami galite detaliau susipažinti su mūsų